Pravidla pro využití dárkových poukazů

Dárkové poukazy

1. Objednávku služeb, předplacených dárkovým poukazem, lze uskutečnit telefonicky či e-mailem, přičemž při objednávce musí být poskytovateli sděleno číslo dárkového poukazu, bez něhož nemůže být rezervace uskutečněna.

2. Objednatel bere na vědomí, že v případě zrušení rezervace je povinen sdělit tuto informaci poskytovateli písemně (e-mailem) a to nejdéle do 24 hodin před objednaným termínem služby. V takovém případě je mu nabídnut termín náhradní. V případě zrušení rezervace méně než 24 hodin před uskutečněním služby není již možné termín změnit, služby tedy objednatel musí vyčerpat nebo poukaz propadá.

3. Objednatel je povinen odevzdat dárkový poukaz či e-voucher, před započetím služby, masérce či masérovi. Pokud objednatel poukaz nepřinese, musí objednanou službu uhradit na místě v hotovosti. Odevzdá-li však do 5 dní platný poukaz či e-voucher, budou mu peníze vráceny.

4. V případě ztráty poukazu, bohužel není možné, z důvodu možného zneužití poukazu třetí osobou, službu poskytnout. Toto se nevztahuje na elektronické poukazy.

5. Platnost dárkového poukazu je standardně 1 rok od data jeho zakoupení. Výjimkou jsou pouze poukazy nakoupené v rámci akčních nabídek, které mohou mít platnost kratší. Informace o zkrácené platnosti je vždy uvedena přímo v popisu produktu a e-mailu s kódem dárkového poukazu. Objednatel má povinnost službu v tomto časovém rozmezí využít. V případě propadnutí poukazu lze do 30 dní od jeho propadnutí uznat 50 % hodnoty poukazu, kterou lze využít pouze na stejnou službu. V případě hodnotových poukazů na libovolnou službu. Veškerá komunikace musí být uskutečněna písemně e-mailovou formou. Adresa pro komunikaci: info@tantramasaze.com.

6. Na žádost objednatele umožňujeme prodloužení platnosti dárkových poukazů, a to o 6 až 12 měsíců. Tento úkon je zpoplatněn částkou 500 Kč za 6 měsíců a 1000 Kč za 12 měsíců. Poukaz nelze prodloužit po jeho expiraci. Poukazy se zkrácenou délkou platnosti, zakoupené v akčních nabídkách jako jsou vánoční či valentýnské slevy, je možno prodloužit maximálně o 6 měsíců za 1000 Kč.

Zpět do obchodu